diskografie

Svatojakubská neděle

 
Recenze CD v pořadu Rondo Českého rozhlasu vysílaného 19.03.2014.

  GEORGES MACMASTER (1862-1898)
1. Toccata A dur, op. 67 / Toccata in A major, Op. 67 4:14 mp3
  JAN KŘTITEL VAŇHAL (1739-1813)
2. Preambulum VII in G 3:08  
3. Fuga I in C 2:47  
  BOHUSLAV MATĚJ ČERNOHORSKÝ (1684-1742)
4. Toccata C dur / Toccata in C major 2:47 mp3
  SEBASTIAN BACH (1685-1750)
5. Toccata a fuga d moll BWV 565 / Toccata and Fugue in D minor 9:11 mp3
  PETR EBEN (1929-2007)
6. Malá chorální partita na „Ježíši, jsi celý můj život“ /
Small Chorale Partita on „O Jesu, all mein Leben bist du“
5:41  
  JOSEF SUK (1874-1935)
7. Meditace na chorál Svatý Václave, op. 35 /
Meditation on Saint Wenceslas Chorale, Op. 35
(úprava pro varhany / organ arrangement by Fr. Picka)
6:54  
  JOSEF KLIČKA (1855-1937)
8. Legenda D dur, op. 49 / Legend in D major, Op. 49 9:51 mp3
  CÉSAR FRANCK (1822-1890)
9. Chorál č. 3 a moll / Chorale No. 3 in A minor 13:03  
  CHARLES TOURNEMIRE (1870-1939)
10. Choral-Improvisation sur le „Victimae paschali laudes“ /
Chorální improvizace na „Velikonoční oběti“
9:42 mp3
  ALEXANDRE GUILMANT (1837-1911)
11. Final z 1. Sonáty d moll, op. 42 / Final from the 1st Sonata in D minor, Op. 42 8:17 mp3