ZACHRAŇME SPOLEČNĚ
NEJVĚTŠÍ VARHANY V ČESKU

v bazilice sv. Jakuba v Praze!

Pomozte nám zachránit svatojakubské varhany, největší a stále sloužící nástroj původně
z roku 1705 od českého varhanáře Abrahama Starcka z Lokte. Varhany přinášejí radost
při bohoslužbách, při tradičních nedělních půlhodinkách a mimořádným způsobem při
Mezinárodním varhanním festivalu za účasti předních světových interpretů.
Aktuálně jsou svatojakubské varhany na hranici životnosti a fungují jen díky maximální
péči varhanářů. Aby se tento unikátní nástroj se svými 8 277 píšťalami a 91 rejstříky v
bazilice s jedinečnou akustikou na dlouhá léta neodmlčel, je nutná jeho kompletní
rekonstrukce s finančními náklady převyšujícími možnosti vlastníka, Řádu minoritů i
Nadačního fondu Sancti Jacobi Organum.
Potřebná částka je světovými varhanářskými firmami aktuálně vyčíslena
na 60.000.000 Kč.

Prosíme Vás všechny, komu není lhostejná bazilika sv. Jakuba se svým fenoménem
hudby, podpořte obnovu jednoho z jejich klenotů!
Upřímně děkujeme za Vaši modlitbu, spolupráci a podporu!