Zachraňme společně největší varhany v Česku!

V bazilice sv. Jakuba v Praze.

Pomozte nám zachránit svatojakubské varhany! Aktuálně jsou velké varhany na hranici životnosti a fungují jen díky maximální péči varhanářů. Aby se tento unikátní nástroj se svými 8 277 píšťalami a 91 rejstříky v bazilice s jedinečnou akustikou na dlouhá léta neodmlčel a nadále přinášel radost při bohoslužbách, nedělních varhanních půlhodinkách a mimořádným způsobem také při Mezinárodním varhanním festivalu za účasti předních světových interpretů, je nutná jeho kompletní rekonstrukce s finančními náklady převyšujícími možnosti vlastníka, Řádu minoritů i Nadačního fondu Sancti Jacobi Organum. Potřebná částka je světovými varhanářskými firmami aktuálně vyčíslena na 50.000.000 Kč.

 

Prosíme Vás všechny, komu není lhostejná bazilika sv. Jakuba se svým fenoménem hudby, podpořte obnovu jednoho z jejich klenotů! Upřímně děkujeme za Vaši spolupráci, finanční podporu podle Vašich možností i modlitbu za zachování velkých svatojakubských varhan i pro další generace.