Modlitba

Pane Ježíši,

Ty provázíš životem každého člověka, stojíš při nás v radostech i těžkostech a
skrze Ducha Svatého nám dáváš mnoho darů. Jedním z nich je dar hudby, který
zvláštním způsobem vnímáme v překrásné bazilice sv. Jakuba v Praze na Starém Městě.
Za zvuku velkých svatojakubských varhan se zde po generace k Tobě vroucně
obracíme s našimi díky i prosbami a Ty prostřednictvím krásné hudby všem
příchozím rozdáváš radost i možnost vnímat Tvoji blízkost.

A tak Tě na přímluvu patrona baziliky sv. Jakuba, Tvé milované matky Panny
Marie a patronky hudebníků sv. Cecílie, prosíme o požehnání pro probíhající
sbírku na rekonstrukci velkých svatojakubských varhan. Požehnej všem dárcům,
kteří svojí štědrostí pomáhají shromáždit prostředky na její uskutečnění a
zachovat tak jeden z klenotů baziliky sv. Jakuba i pro další generace.

Amen.