1. Svatojakubský ples vynesl krásných 146 000,- Kč. !
Všem účastníkům plesu ze srdce děkujeme za jejich podporu a veškeré dary!
Velmi si toho vážíme !

varhany