AktualityZveme Vás v Út 18.6.2024 na benefiční koncert EN ARCHÉ

Připravujeme další z oblíbených benefičních koncertů na podporu svatojakubských varhan v úterý 18.6.2024. Hlavním hostujícím účikujícím bude sbor EN ARCHÉ pod vedením člena České filharmonie Vojtěcha Jouzy, na svatojakubské varhany bude hrát Jan Rotrekl, viz program koncertu. Veškerý výtěžek koncertu bude věnovaný na rekonstrukci svatojakubských varhan.Noc kostelů v Pá 7.6.2024 u největších varhan v Česku

Přijďte se podívat do svatojakubské baziliky v rámci letošní Noci kostelů v pátek 7.6.2024. Na programu bude prohlídka baziliky sv. Jakuba s výkladem, varhanní hudba i oblíbené prohlídky varhan na kůru, viz Noc kostelů 2024 v bazilice sv. Jakuba.

 Při benefičním masopustním svatojakubském večeru se vybralo 54.416,- Kč

V pátek 9.2.2024 na závěr masopustního období se konal benefiční masopustní svatojakubský večer, jehož se zúčastnilo asi 120 účastníků. Na programu byla varhanní hudba v bazilice, komentovaná prohlídka velkých svatojakubských varhan a operní a operetní melodie v podání Anety a Tomáše Černých v Lucemburském sále konventu minoritů spolu s masopustním občertvením, které zdarma věnovali p. Dobeš a přátelé. Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Spolu s dary zaslanými přímo na účet nadačního fonu se v průběhu večera vybralo krásných 54.416,- Kč! Všem dárcům upřímně děkujeme a veškerý výtěžek je již na účtu veřejné sbírky na rekonstrukci svatojakubských varhan!V roce 2023 bylo vybráno 761.611,- Kč

V průběhu kalendářního roku 2023 bylo vybráno 761.611 Kč, z toho celkem 298.700 Kč jen v průběhu prosince. Všem dárcům za dary zaslané na účet Nadačního fondu či vybrané do kasičky v hotovosti v rámci benefičních akcí upřímně děkujeme a připomínáme, že jako upomínku na Vaše zapojení do sbírky můžete získat symbolickou odměnu dle výše darované částky. O Vaší odměnu se můžete přihlásit na emailu SanctiJacobiOrganum@seznam.cz.Máme nového bronzového dárce

Dne 28.12.2023 daroval na účet Nadačního fondu JUDr. Jiří Svoboda částku ve výši 101.000,- Kč a stal se tak naším novým bronzovým dárcem. Velmi si vážíme této krásné podpory a za dar upřímně děkujeme.Na benefiční Svatojakubské noci dne 1.12.2023 se vybralo 34.100,- Kč

V pátek 1.12.2023 se uskutečnila v Bazilice sv. Jakuba benefiční Svatojakubská noc na záchranu velkých svatojakubských varhan. V průběhu večera si posluchači vyslechli bloky varhanní hudby v podání Pavly Salvové a Jana Rotrekla, proběhly komentované prohlídky varhan na kůru s výkladem titulární varhanice Ireny Chřibkové a při návštěvě ambitu kláštera se mohli trochu občerstvit a zahřát.

Akce se zúčastnilo asi 120 zájemců, kteří přispěli na záchranu svatojakubských varhan částkou 34.100 Kč, z toho 30.150 Kč se vybralo do kasičky na akci v průběhu večera a 3.950 Kč bylo zasláno na transparentní účet Nadačního fondu. Za všechny dary upřímně děkujeme.Na benefičním koncertě dne 23.10.2023 se vybralo 57.297 Kč

Dne 23.10.2023 se uskutečnil benefiční koncert na záchranu velkých svatojakubských varhan. V podání sboru Notre Dame z farnosti kostela Matky Boží před Týnem pod vedením Leony Stříteské spolu s titulární varhanicí svatojakubské baziliky Irenou Chřibkovou zazněly v katalánštině nádherné Nešpory k P. Marii psané pro benediktinský klášter Montserrat od Petra Ebena a další vokální a varhanní skladby Antonína Dvořáka, Gabriela Faurého, Gioacchina Rossiniho či starých mistrů Monteverdiho a Scarlattiho. Koncert se konal v předvečer 16. výročí úmrtí skladatele Petra Ebena, který měl velkou vazbu na baziliku sv. Jakuba. Na velkých svatojakubských varhanách zazněla velká většina jeho díla, některá ve světové premiéře. Fotografie a videa z koncertu lze nalézt na následující Facebookové stránce svatojakubského Audite Organum.

Na koncertě se sešlo přes 200 posluchačů, kteří přispěli na záchranu svatojakubských varhan celkem 57.297 Kč, z toho 45.247 Kč se vybralo do kasičky přímo na koncertě a 12.050 Kč bylo zasláno na transparentní účet Nadačního fondu. Za všechny dary upřímně děkujeme.

 Pošlete leták svým blízkým či přátelům

Máte mezi vašimi blízkými někoho se zájmem o varhanní hudbu a myslíte, že by je mohla oslovit akce na záchranu velkých svatojakubských varhan? Pošlete jim náš leták či odkaz na tyto stránky! Za šíření informace o sbírce na rekonstrukci svatojakubských varhan předem děkujeme.V červnu a červenci 2023 bylo vybráno 153.540,- Kč

V průběhů měsíců června a července zaslali dárci na účet Nadačního fondu celkem 153.540,- Kč. V celém kalendářním roce 2023 bylo vybráno již 303.369,20 Kč. Všem dárcům za zaslané dary upřímně děkujeme.Máme nového bronzového dárce

Ing. Pavel Kříž daroval dne 22.6.2023 na účet Nadačního fondu částku ve výši 110.000,- Kč. Stal se tak naším novým bronzovým dárcem. Této krásné podpory si velmi vážíme a za dar upřímně děkujeme.Navštivte 28. mezinárodní varhanní festival v bazilice sv. Jakuba

Přijměte pozvání na letní 28. Mezinárodní varhanní festival, který zahájí 3. srpna vynikající britský umělec Wayne Marshall. Podrobné programy všech koncertů naleznete na webových stránkách Audite Organum, případně na Facebookové na stránce www.facebook.com/aomvf. Na všech koncertech probíhá videoprojekce, kdy prostřednictvím kamer posluchači sledují hru varhaníka přímo na plátně.Při noci kostelů 2023 bylo vybráno téměř 23.000 Kč

Letošní Noc kostelů proběhla zcela v duchu záchrany našich svatojakubských varhan. Na počátku večera proběhla poutavá prohlídka baziliky sv. Jakuba, kterou vedl zasvěceně pater Oldřich Prachař. Poté následovaly opakovaně hudební ukázky a po nich vždy prohlídka varhan přímo na kůru. Prohlídky varhan se setkaly s velkým ohlasem, posluchači pozorně vyslechli výklad o vývoji varhan obecně a poté i o historii svatojakubských varhan. Všichni mohli nahlédnout do útrob nástroje, někteří se odvážili i na varhany si zahrát … Došlo i na dotazy k samotné rekonstrukci, přítomni se živě zajímali o detaily jejího zpracování, náročnosti časové i technického provedení. Samotný večer přinesl od dárců krásných takřka 23.000 Kč a někteří zaslali své dary přímo na transparentní účet Nadačního fondu. Všem mnohokráte děkujeme a těšíme se na další setkání u našich varhan.V lednu-dubnu 2023 bylo vybráno 139.829,20 Kč

V průběhů prvních čtyř měsíců roku 2023 zaslali dárci na účet Nadačního fondu celkem 139.829,20 Kč. Za všechny dary upřímně děkujeme.Přihlaste se o svoji odměnu

Přispěli jste na opravu varhan a nemáte ještě Vaši odměnu? Přihlaste se o ni na emailu SanctiJacobiOrganum@seznam.cz! Jakou odměnu můžete získat naleznete na stránce Odměny dárcům.


Kudyznudy.cz - tipy na výlet