AktualityPřijďte na benefiční koncert v pondělí 23.10.2023

Dne 23.10.2023 se uskuteční benefiční koncert na záchranu velkých svatojakubských varhan. Bez nároku na honorář vystoupí sbor Notre Dame z farnosti kostela Matky Boží před Týnem pod vedením Leony Stříteské spolu s titulární varhanicí svatojakubské baziliky Irenou Chřibkovou. Koncert se koná v předvečer 16. výročí úmrtí skladatele Petra Ebena. Uslyšíme v katalánštině jeho nádherné Nešpory k P. Marii psané pro benediktinský klášter Montserrat a další varhanní skladby. Petr Eben měl velkou vazbu na baziliku sv. Jakuba, kde zazněla velká většina jeho díla, některá ve světové premiéře. Na programu budou i skladby Antonína Dvořáka, Gabriela Faurého, Gioacchina Rossiniho či starých mistrů Monteverdiho a Scarlattiho.

Přijďte svojí účastí podpořit záchranu svatojakubských varhan a chcete-li pozvat také své přátele, pošlete jim plakátek ke koncertu či odkaz na tyto stránky.Pošlete leták svým blízkým či přátelům

Máte mezi vašimi blízkými někoho se zájmem o varhanní hudbu a myslíte, že by je mohla oslovit akce na záchranu velkých svatojakubských varhan? Pošlete jim náš leták či odkaz na tyto stránky! Za šíření informace o sbírce na rekonstrukci svatojakubských varhan předem děkujeme.V červnu a červenci 2023 bylo vybráno 153.540,- Kč

V průběhů měsíců června a července zaslali dárci na účet Nadačního fondu celkem 153.540,- Kč. V celém kalendářním roce 2023 bylo vybráno již 303.369,20 Kč. Všem dárcům za zaslané dary upřímně děkujeme.Máme nového bronzového dárce

Ing. Pavel Kříž daroval dne 22.6.2023 na účet Nadačního fondu částku ve výši 110.000,- Kč. Stal se tak naším novým bronzovým dárcem. Této krásné podpory si velmi vážíme a za dar upřímně děkujeme.Navštivte 28. mezinárodní varhanní festival v bazilice sv. Jakuba

Přijměte pozvání na letní 28. Mezinárodní varhanní festival, který zahájí 3. srpna vynikající britský umělec Wayne Marshall. Podrobné programy všech koncertů naleznete na webových stránkách Audite Organum, případně na Facebookové na stránce www.facebook.com/aomvf. Na všech koncertech probíhá videoprojekce, kdy prostřednictvím kamer posluchači sledují hru varhaníka přímo na plátně.Při noci kostelů 2023 bylo vybráno téměř 23.000 Kč

Letošní Noc kostelů proběhla zcela v duchu záchrany našich svatojakubských varhan. Na počátku večera proběhla poutavá prohlídka baziliky sv. Jakuba, kterou vedl zasvěceně pater Oldřich Prachař. Poté následovaly opakovaně hudební ukázky a po nich vždy prohlídka varhan přímo na kůru. Prohlídky varhan se setkaly s velkým ohlasem, posluchači pozorně vyslechli výklad o vývoji varhan obecně a poté i o historii svatojakubských varhan. Všichni mohli nahlédnout do útrob nástroje, někteří se odvážili i na varhany si zahrát … Došlo i na dotazy k samotné rekonstrukci, přítomni se živě zajímali o detaily jejího zpracování, náročnosti časové i technického provedení. Samotný večer přinesl od dárců krásných takřka 23.000 Kč a někteří zaslali své dary přímo na transparentní účet Nadačního fondu. Všem mnohokráte děkujeme a těšíme se na další setkání u našich varhan.V lednu-dubnu 2023 bylo vybráno 139.829,20 Kč

V průběhů prvních čtyř měsíců roku 2023 zaslali dárci na účet Nadačního fondu celkem 139.829,20 Kč. Za všechny dary upřímně děkujeme.Přihlaste se o svoji odměnu

Přispěli jste na opravu varhan a nemáte ještě Vaši odměnu? Přihlaste se o ni na emailu SanctiJacobiOrganum@seznam.cz! Jakou odměnu můžete získat naleznete na stránce Odměny dárcům.


Kudyznudy.cz - tipy na výlet