Aktuálně vybráno:
2.694.701 Kč z 50.000.000 Kč
5%

 

Vaše dary

Hlavním současným projektem nadačního fondu je nezbytná rekonstrukce velkých svatojakubských varhan.

Momentálně se nám podařilo vybrat 2.694.701 Kč.

To je 5% z aktuálně vyčíslených nákladů na rekonstrukci ve výši 50 miliónů Kč.

Zbývá vybrat 47.305.299 Kč.

Podpory všech dárců si velmi vážíme a za všechny dary v jakékoliv výši upřímně děkujeme. Za všechny dárce a dobrodince se pravidelně modlíme v přímluvách a každou první středu v měsíci je za ně obětovaná mše svatá. Navíc jsme jako malou upomínku za podíl na zachování velkých svatojakubských varhan i pro další generace připravili pro všechny dárce následující odměny odstupňované podle velikosti darované částky.