Vaše dary

Hlavním současným projektem nadačního fondu je nezbytná rekonstrukce velkých svatojakubských varhan.

Aktuálně vybráno:
3.608.237 Kč z 50.000.000 Kč
7,22%

 

Zbývá vybrat 46.391.763 Kč na pokrytí aktuálně vyčíslených nákladů na rekonstrukci ve výši 50 miliónů Kč.

Podpory všech dárců si velmi vážíme a za všechny dary v jakékoliv výši upřímně děkujeme. Za všechny dárce a dobrodince se pravidelně modlíme v přímluvách a každou první středu v měsíci je za ně obětovaná mše svatá. Navíc jsme jako malou upomínku za podíl na zachování velkých svatojakubských varhan i pro další generace připravili pro všechny dárce následující odměny odstupňované podle velikosti darované částky.

číslo účtu:  537 141 0001/5500

IBAN: CZ72 5500 0000 0053 7141 0001

SWIFT CODE: RZBCCZPP