Odměny dárcům

Podpory všech dárců si velmi vážíme a za všechny dary v jakékoliv výši upřímně děkujeme. Jako malou upomínku za podíl na zachování velkých svatojakubských varhan i pro další generace jsme připravili pro všechny dárce následující odměny odstupňované podle velikosti darované částky. Na emailovou adresu nadace “SanctiJacobiOrganum@seznam.cz” nám napište adresu, na kterou vám můžeme zaslat vaši odměnu, případně je možné domluvit její osobní převzetí v bazilice sv. Jakuba. Na stejné adrese je také možné vyžádat také potvrzení o daru.


VŠICHNI dárci:

 • budou uvedeni jmenovitě v seznamu dárců na WEBových stránkách Nadačního fondu Sancti Jacobi Organum

 • v případě souhlasu a zaslání emailové adresy budou zařazeni na seznam k rozesílání aktualit s pravidelným zpravodajstvím o aktivitách Sancti Jacobi Organum a Svatojakubského Audite Organum, o postupu sbírky i vlastní rekonstrukce svatojakubských varhan


VŠICHNI dárci nad 1 000 Kč obdrží:

 • pamětní list od řádu minoritů a Nadačního fondu Sancti Jacobi Organum

 • průkaz člena Klubu přátel Svatojakubského Audite Organum zajišťující 50% slevu na varhanní koncerty pořádané v bazilice sv. Jakuba


KAŽDÝ dárce nad 5 000 Kč obdrží kromě pamětního listu, průkazu člena Klubu přátel Svatojakubského Audite Organum, odběru aktualit a uvedení v seznamu dárců na WEBu ještě

 • látkovou tašku s vyobrazením svatojakubských varhan


KAŽDÝ dárce nad 10 000 Kč obdrží kromě pamětního listu, průkazu člena Klubu přátel Svatojakubského Audite Organum, odběru aktualit a uvedení v seznamu dárců na WEBu ještě

 • látkovou tašku s vyobrazením svatojakubských varhan

 • DVD s výběrem vystoupení špičkových domácích a zahraničních interpretů na Mezinárodním varhanním festivalu v letech 2013-2019


KAŽDÝ dárce nad 50 000 Kč obdrží kromě pamětního listu, průkazu člena Klubu přátel Svatojakubského Audite Organum, odběru aktualit a uvedení v seznamu dárců na WEBu ještě

 • látkovou tašku s vyobrazením svatojakubských varhan

 • DVD s výběrem vystoupení špičkových domácích a zahraničních interpretů na Mezinárodním varhanním festivalu v letech 2013-2019

 • 2 čestné vstupenky na koncert 28. Mezinárodního varhanního festivalu dle vlastní volby

 • výpravný kalendář s nejkrásnějšími fotografiemi svatojakubských varhan


VŠICHNI dárci nad 100 000 Kč patří do kategorie významných dárců v kategoriích bronzový, stříbrný a zlatý a obdrží

 • všechny výše uvedené odměny pro dárce do 100.000 Kč, tj. pamětní list, průkaz člena Klubu přátel Svatojakubského Audite Organum, odběr aktualit, uvedení v seznamu dárců na WEBu, tašku, 2 čestné vstupenky na vybraný koncert 28. Mezinárodního varhanního festivalu, DVD z Mezinárodního varhanního festivalu a kalendář svatojakubských varhan

 • jméno dárce bude také uvedeno na pamětní desce bronzových, stříbrných a zlatých dárců umístěné na kůru v bazilice sv. Jakuba


 BRONZOVÍ DÁRCI (dar nad 100 000 Kč) kromě výše zmíněných odměn pro významné dárce obdrží ještě

 • 2 čestné vstupenky na zahajovací koncert 28. Mezinárodního varhanního festivalu s pozváním na recepci po koncertě

 • CD „Svatojakubská neděle“ s nahrávkami svatojakubských varhan v podání Ireny Chřibkové, titulární varhanice u sv. Jakuba

 • soukromou prohlídku svatojakubských varhan, spojenou s krátkou hudební ukázkou


 STŘÍBRNÍ DÁRCI (dar nad 500 000 Kč) kromě výše zmíněných odměn pro významné dárce obdrží ještě

 • 2 čestné vstupenky na zahajovací a závěrečný koncert 28. Mezinárodního varhanního festivalu s pozváním na recepci po koncertě

 • 2 CD, „Svatojakubská neděle“ a „Bedřich Antoním Wiederman“, s nahrávkami svatojakubských varhan v podání Ireny Chřibkové, titulární varhanice u sv. Jakuba, a mezosopranistky Pavly Vykopalové

 • soukromou prohlídku svatojakubských varhan, spojenou s krátkou hudební ukázkou

 • 2 čestné vstupenky na svěcení nových varhan a kolaudační koncert


ZLATÍ DÁRCI (dar nad 1 000 000 Kč) kromě výše zmíněných odměn pro významné dárce obdrží ještě

 • 2 čestné vstupenky na celý ročník 28. Mezinárodního varhanního festivalu s pozváním na recepci po zahajovacím a závěrečném koncertě

 • soubor 4 CD s nahrávkami svatojakubských varhan v podání Ireny Chřibkové, titulární varhanice u sv. Jakuba, a jejích hostů: „Svatojakubská neděle“, „Bedřich Antoním Wiederman“, „P. Eben – Faust“ a „P. Eben – Labyrint světa a ráj srdce“

 • soukromý koncert v bazilice sv. Jakuba s prohlídkou varhan a kláštera

 • 2 čestné vstupenky na svěcení nových varhan a kolaudační koncert

 

Upřímně děkujeme za Vaši modlitbu, spolupráci a podporu!