Nadační fond Sancti Jacobi Organum, IČO 24672181
Malá Štupartská 635/6, Staré Město, 110 00 Praha

Správní rada:  MgA. Irena Chřibková, P. Mgr. Oldřich Prachař, Jan Roškota

Revizor:  Jana Podstawková

Právní dozor:  JUDr. Sylvie Milerová

Správce webových stránek:  MgA. Jiří Rohel

Telefonní kontakt:  Irena Chřibková  +420 604 208 490

Email:  SanctiJacobiOrganum@seznam.cz

Web:  http://sanctijacobiorganum.com/

číslo účtu:  5371410001/5500

IBAN CZ72 5500 000000 537 141 0001

SWIFT CODE RZBCCZPP

Na vyžádání zašleme potvrzení o daru nebo darovací smlouvu.